70

00:31

❤️💬🔄jennierubyjane, roses_are_rosie, renebaebae3.825 người khác đã thích.sooyaaa_: "Gieo nhân nào gặt quả nấy"

Tú gieo nhân tình, để quả quyết yêu Ni.

sooyaaa đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này

❤️💬🔄sooyaaa_, roses_are_rosie, lalalalisa_m4.815 người khác đã thích.jennierubyjane: họ gọi Tú là người đẹp còn em gọi Tú là người iu

Bình luận

roses_are_rosie: mày có biết tao đợi cái ngày này lâu lắm rồi chưa

↪️jennierubyjane: không biết nha má

↪️roses_are_rosie: rồi ai mở lời nói nghe coi

↪️jennierubyjane: còn ai nữa

↪️roses_are_rosie: mày hả?

↪️jennierubyjane: má mày ngu vl luôn á Thái Anh

sooyaaa_: gọi ai là người yêu thế?

↪️jennierubyjane: gọi Tú chứ gọi ai

↪️roses_are_rosie: má ơi tụi nó còn sến đụ hơn tao với Lệ Sa nữa

↪️jennierubyjane: đụ má mày biến liền chỗ người ta đang hạnh phúc

lalalalisa_m: ủa

↪️jennierubyjane: ủa gì?

↪️lalalalisa_m: là quen thiệt đó hả?

↪️jennierubyjane: không má tụi tao quen giả bộ đó, tụi tao giả bộ quen cho mày vui

renebaebae: chúc mừng đứa vô tri đứa mỏ hỗn nha

↪️jennierubyjane: chị kì quá à

realllllmino: đù má mới nói mấy hôm trước hôm nay quen thiệt

↪️jennierubyjane: vậy mới hay

nayeonyny: hai đứa này xà quằn cuối cùng cũng quen

↪️jennierubyjane: hjhj quằn z mới vui á chị

↪️nayeonyny: vậy nữa ai thích chị thì chị cũng quằn giống vậy mới được

tradaocamsa: ủa rồi còn anh Hưng Tịnh thì sao

↪️jennierubyjane: ra ngoài chuồng gà kiếm đi má

lycaybong: trời ơi cuối cùng cũng chờ được ngày hai nhỏ này iu nhau, lần đầu tiên trong đời đu otp thành công

bonglucbinh: nhân đôi sự xinh đẹp luôn, hai nhỏ này đẹp dữ thần

chimchichchoe: Trí Tú vô tri lơ ngơ vậy mà hốt được mỏ hỗn Trân Ni cũng hay, đáng học hỏi đó nha

Nhấn để xem thêm (81) bình luận khác

End

Bình luận

Chưa có bình luận.