Từ khóa boranuts
1 truyện
một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|

một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|

title: một hôm tình yêu đuổi kịp tôi (One Day Love Caught Me) type: short fic ; he protagonist: soonhoon (+meanie) current state: completed author: boranuts summary: Jihoon tìm lại được nguồn cảm hứng sáng tác của mình trong khi MinGyu đang đi vắng. có điều nguồn cảm hứng này đối với cậu là hơi phiền phức. _____________ ∆ reserves all rights of the author i own the story so don't take it away without my consent ∆ bảo lưu mọi quyền của tác giả mình là au viết ra truyện nên đừng đem nó đi đâu mà không xin phép

2.3K 5 chương 0 0