Từ khóa canon
2 truyện
NCT JaemJun | Bạn cùng bàn

NCT JaemJun | Bạn cùng bàn

Tác giả: 年糕火锅Swag Thể loại: Fluff, vườn trường, ngọt, ngắn Nguồn: Lofter Chuyển ngữ bởi lemonngonngon & mothatcom. Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup. Chỉ đúng 70-80%, tiếp nhận mọi chỉnh sửa phù hợp.

5.5K 4 chương 0 0
| vtrans | Nu ABO: A Memoir by Park Jimin

| vtrans | Nu ABO: A Memoir by Park Jimin

Title: Nu ABO: A Memoir by Park Jimin Author: decompositionbooks Translator: Aconite Pairing: Jungkook x Jimin Rating: NC-17 Summary: Cuộc đời cảm thấy không cần thiết phải tặng kèm cẩm nang hướng dẫn cho các thể loại hormones omega phản ứng, thế nên Park Jimin đành tự ghi chép sổ tay tổng hợp kinh nghiệm xử lí kỳ phát tình, tình yêu không hồi đáp và Jeon Jungkook.

72.3K 17 chương 0 0