Từ khóa chengkun
1 truyện
[Thừa Khôn Ver] NHÓC À! ANH CHẤM NHÓC ÒI

[Thừa Khôn Ver] NHÓC À! ANH CHẤM NHÓC ÒI

Thể loại: đam mỹ, không ngược, H văn, HE Khôn: Anh ơi, em lỡ trúng cho em xin lỗi. Anh học cùng lớp phải không? Em sẽ tạ lỗi với anh sau nha...em đi trước. Thừa: nhóc nói gì? làm anh ra như zầy rồi bỏ anh nhể? Đền bù cho anh đi. Em sẽ là người anh chọn, không cho em đi đâu cả. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.2K 32 chương 0 0