Từ khóa jalsa
1 truyện
[Jelsa] Duyên tình truyền kiếp

[Jelsa] Duyên tình truyền kiếp

Author: Elis (@snowflake6201 Wattpad) Pairing: Jelsa (Jack Frost - Elsa) Category: Fanfic, General Disclaimer: Nhân vật thuộc về Disney và Dreamwork, nội dung truyện thuộc về tác giả. Truyện chỉ được đăng tải tại tài khoản @snowflake6201 trên Wattpad.

17.9K 27 chương 0 0