Từ khóa kirideku
1 truyện
[BnHA đồng nhân] Mẫu Chuyện Nhỏ

[BnHA đồng nhân] Mẫu Chuyện Nhỏ

Trong đây toàn oneshort, có sủng và ngược hay SE, BE, HE đủ loại. Đa số là KatsuDeku, TodoDeku, KiriDeku, ShinDeku,.....và một số cặp khác. Ngoài ra truyện có BL, nam x nữ, nữ x nữ

18.8K 14 chương 0 0