Từ khóa lichsuvietnam
1 truyện
Lịch sử Việt Nam (full)

Lịch sử Việt Nam (full)

Lịch sử Việt Nam nếu tính từ lúc có mặt con người sinh sống thì đã có hàng vạn năm trước công nguyên, còn tính từ khi cơ cấu nhà nước được hình thành thì mới khoảng từ hơn 700 năm trước CN.

64.5K 10 chương 0 0