Từ khóa mintk
1 truyện
Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Thiếu tướng Kim và Tiểu bạch thỏ (◍•ᴗ•◍) "So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" °°° • Author: mintk_06 • Kim Taehyung x Jeon Jungkook. • Thể loại: Hiện đại, Ngọt, Sủng, Sinh tử văn, Thiếu tướng ôn nhu si tình công x Trung khuyển tạc mao thụ,... • Tình trạng: Chưa hoàn. °°° |24/08/21|

155.3K 55 chương 0 0