Từ khóa namcựctinh
1 truyện
Nam cực tinh- Phong Duy

Nam cực tinh- Phong Duy

Nam Cực Tinh Tên gốc: 南极星 Tác giả: Phong Duy Thể loại: đam mỹ, cổ trang Dịch: QuickTranslator Biên tập: koubai Quyển thượng Một người là cậu công tử Tô phủ, chơi bời lêu lổng, bất học vô thuật [1], Một người là đại thiếu gia Mục gia, tri thư đạt lễ [2], học phú ngũ xa [3], Nhìn như hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng lại có chung một thân phận bí mật... Đánh cướp pháp trường, cứu tế dân nghèo, phá tan địch doanh, phục hưng xã tắc, Ba chữ Nam Cực Tinh đã trở thành niềm hi vọng duy nhất trong thời đại đất nước rối ren, Cũng là đối tượng quyền thần Ngư Khánh Ân căm hận nhất. Tô Hoàng cùng Mục Tiễu Địch vì ngăn cản Ngư Khánh Ân và người Hồ [4] ký hạ hiệp ước đánh mất chủ quyền hạ nhục quốc gia, Nhân cơ hội lẻn vào Ngư phủ, nhưng há lại biết, đây chẳng qua chỉ là cái bẫy Ngư Khánh Ân giăng ra, Đứng trước ánh mắt tinh quang [5] lấp lóe kia, thân là thành viên Nam Cực Tinh, bọn họ có thể thuận lợi thoát thân chăng?

5.7K 6 chương 0 0