Từ khóa strangers-to-lovers
1 truyện
1,440분 (1440 phút) | sope

1,440분 (1440 phút) | sope

author: neujjam trans by anhyena beta by DoubleUvv Jung Hoseok là gã người mẫu nổi tiếng đã đặt chân tới mọi nơi trên thế giới, còn Min Yoongi, tay nhiếp ảnh gia nghèo túng này chỉ khao khát một công việc. Hay câu chuyện họ yêu nhau, chỉ trong một ngày.

5.4K 5 chương 0 0