Từ khóa trả-thù
2 truyện
Thứ nan tòng mệnh

Thứ nan tòng mệnh

Nàng là cái thứ xuất tiểu thư, sai tín cốt nhục thân tình, nhượng nàng trả giá sinh mệnh. Đương sống lại nhân gian, nàng lần nữa lấy thứ xuất tiểu thư thân phận trở lại này địa phương, có ai còn nhớ được na cái, vi này phần phồn hoa bị mất mạng thứ nữ. Liền tính khó khăn trọng trọng, nàng cũng muốn phóng tay một lần, thay đổi vận mệnh, nàng muốn nhượng bọn hắn biết rõ, cái gì kêu thứ khó tòng mệnh. Quyển sách gia đấu tính chất cường, đấu tâm cơ, thưởng nam nhân, cùng ác thế lực làm đấu tranh, thuyết thư hát hí khúc chỉnh tiểu tam, chủng thần ngựa đực không như làm ruộng. Giáo chủ sản phẩm, phẩm chất cam đoan.

12.5K 10 chương 0 0
[ TRUYỆN DÀI] Không là Yêu thì chính là Hận !

[ TRUYỆN DÀI] Không là Yêu thì chính là Hận !

Năm 15 tuổi, Võ Hoàng My gặp anh. Cô chính là nhu nhược giúp đỡ người con gái nằm trong vòng tay anh, bất kể khó khăn. Không phải cô không biết anh lợi dụng cô, mà đơn thuần là không muốn chấp nhận, tự tay bịt mắt chính mình. Năm 16 tuổi, Lưu Chấn Phong gặp cô. Không phải anh không có tình cảm với cô, mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao tự tay đẩy người con gái ấy ra, thậm chí "dội gáo nước lạnh", tàn nhẫn bóp chặt hy vọng của cô. "Lưu Chấn Phong ! Tôi của 9 năm trước là một đứa con gái vô dụng, mù quáng yêu anh, để anh lợi dụng. Nhưng tôi bây giờ đã trưởng thành đủ để nhận ra bản chất con người hạ lưu của anh. Anh đừng hy vọng làm tôi tổn thương một lần nào nữa !" "Hoàng My, em hiểu tôi rõ như thế nào ?" *Không tuỳ tiện đem truyện đi nơi khác mà không có sự cho phép của mình nhé*

67.9K 60 chương 0 0