Từ khóa trát
1 truyện
KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN VẸN - SƯ TIỂU TRÁT

KHÓ CÓ ĐƯỢC TÌNH YÊU TRỌN VẸN - SƯ TIỂU TRÁT

Chủ đề tình yêu là chủ đề muôn thưở của tất cả các nhà văn, là chủ đề thu hút mọi giới trẻ. Truyện Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn của Sư Tiểu Trát cũng nói đến tình yêu. Để có được một tình yêu trọn vẹn trên thế gian này thật khó, giữa hàng tỷ người chỉ có một người để mình yêu trọn đời. Yêu một người là không khó, khó ở chỗ làm thế nào để người đó yêu lại mình. Nói thì rất dễ nhưng làm thì chẳng dễ chút nào.

19.9K 52 chương 0 0