Từ khóa trinhca
1 truyện
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu - Cửu Nguyệt Hi

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu - Cửu Nguyệt Hi

Truyện Anh Biết Gió Đến Từ Đâu - tác giả Cửu Nguyệt Hi Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần. Trình Ca nói: "Tôi khinh, thằng cha anh(*)!" Bành Dã đáp: "Chó tôi tên 'Đại Gia'."(*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh) Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.

15.4K 74 chương 0 0