Từ khóa vanquyet
1 truyện
[Quyết Mạnh] [Hoàn] Cục bông trắng biết lăn

[Quyết Mạnh] [Hoàn] Cục bông trắng biết lăn

Đỗ Duy Mạnh thích Nguyễn Văn Quyết, anh họ của nhỏ bạn thân Nguyễn Quỳnh Anh. Và bạn thì quá là ngáo ngơ đi, chẳng biết phải làm gì với rung động đầu đời này cả. Thế là, bà Béo vào cuộc giúp ông bạn của mình cưa được anh họ.

8.3K 10 chương 0 0